Bệnh viện Siem Reap – Campuchia

1.Thông tin dự án bệnh viện Siem Reap

Tên Dự án Siem Reap Hospital
Địa điểm xây dựng Siem Reap – Campuchia
Tổng thầu KONOIKE CONTRUCTION CO.,LTD
Sản phẩm cung cấp Khóa MIWA, Tay co thủy lực RYOBI
Đơn vị Phân phối THÀNH CÔNG
Giá trị hợp đồng 932,000,000 VND

2. Hình ảnh dự án.

3. Năm hoàn thành dự án

– Tháng 8/2023

4. Phụ trách dự án.

– Mr Hùng – 0961684218

– Email: ceogroupxt@gmail.com